Esmaspäev, 03 Jaanuar 2011 08:43

Euro on käes!

Alates 1. jaanuar 2011 on Eestis käibel euro.

€-päev on päev, millest alates Eesti on euroala liige ja Eestis on käibel euro.

Kõikidele kaupmeestele tähendab see hindade ümberarvutamist, hinnasiltide uuendamist, müügitarkvara kaasajastamist ja veel palju erinevaid toiminguid.

ID Süsteemide AS on alustas eurole ülemineku projektiga varakult ja seisuga 1.august 2010 on meil oma klientidele pakkuda lahendus, mis märgatavalt lihtsustab kõiki toiminguid ning aitab seejuures kokku hoida kaupmeeste aega ja raha.

Majandus ja kommunikatsiooniministeerium on kehtestanud terve hulga nõudeid, mida tuleb eurole ülemineku juures arvestada.

Alates 1.juulist 2010 on kaupmeestel kohustus näidata hindasid kahes vääringus – kroonides ja eurodes. Selline kohustus kehtib veel kuus kuud pärast €-päeva ehk 1.jaanuari 2011.

Eurole sujuva ülemineku tagamiseks toimub alates €-päevast kahenädalane periood, mil kroon ja euro on sularahas võrdväärsed maksevahendid. Kauplustes saab maksta nii kroonides kui eurodes, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes. Pärast paralleelkäibe perioodi on euro ainsaks seaduslikuks maksevahendiks Eestis.

Kuidas saab müügisüsteem Buum aidata kaupmeestel kõiki neid nõudeid täita?

Väga lihtsalt. Uusima Buumi versiooniga on tagatud, et müügisüsteemi põhivaluutaks on võimalik valida euro ja kõik toimingud teostatakse eurodes.

Selleks, et vastavalt Eesti Panga poolt etteantud kursiga ringi arvutada kõik hinnad, on meil välja pakkuda spetsiaalne konverter. Eurokonverter on tarkvaraline utiliit, mis arvutab automaatselt kõik müügisüsteemis BUUM sisalduvad hinnad kroonides ümber hindadeks eurodes.

Tegemist on automaatikaga, mida käivitatakse ühekordselt ja arvutab hindasid vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruses sätestatud korrale. Kõik vääringud jagatakse läbi kursiga 15,6466 ja ümardatakse seaduses etteantud reeglite kohaselt. Tulemuseks on euro-hindadega BUUM-i keskandmebaas mille põhivaluutaks on euro. Samuti on kogu müügi- ja ostuajalugu eurodes .

Kuidas lihtsustada paralleelkäibe perioodil kahes erinevas vääringus, kroonis ja euros, rahaga arveldamist?

Paralleelkäibe perioodil on kroon ja euro sularahas võrdväärsed maksevahendid. Arveldamise hõlbustamiseks oleme välja töötatunud BUUM-i abivahendi „Paralleelvaluuta“
Nimetatud abivahendiga on võimalik kassas võtta vastu kroone ja anda tagasi eurosid, soovi korral ka vastupidi. Maksta saab nii eurodes kui kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.

Kas kaardmakseid ka €-päeval teostada saab?

Kaardimaksed muutuvad europõhisteks alates €-päevast
Et kaardimaksed toimiksid korrektselt ka pärast 1.jaanuari 2011, vajab kaardimakse tarkvara kindlasti uuendamist. Vajalikud parameetrid laetakse kaarditerminalidesse pankade poolt alates 1.jaanuarist.2011. Selline automaatika on võimalik uusima kaardimaksetarkvara EPSWare versiooniga.

Kõigi eurole üleminekuga seotud toimingute juures on kaupmeestele abiks meie konsultandid. Soovitame Teil kindlasti ka endal kõik eurole üleminekuga seotud sammud läbi mõelda. Võimalik, et lisaks eelpool loetletutele on süsteemis veel komponente, mis vajavad kaasajastamist ehk tarkvara tootja sekkumist.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust!

Thumbnail image