BUUM tanklale

BUUM-i moodulid

Kassasüsteem BUUM SQL koosneb järgmistest moodulitest ja liidestest:

• baasmoodul
sisaldab tarnijate, klientide, kliendigruppide, kaupade, kaubagruppide, metagruppide, laogruppide ja laojääkide registreid. Tooteregistris on hulgaliselt ruumi lisainfole (nt realiseerimistähtaeg, garantii, erinevad müügiühikud, suurus, värv, toote iseloomustus jms). Laojääkide register võimaldab ülevaate saamist ettevõtte laoseisudest nii tervikuna kui ka allüksuste (osakondade, ladude jne) lõikes. Laoarvestus toimub tüki, kaalu ja mahu järgi FIFO süsteemi alusel.

• kassamüügi baasmoodul
võimaldab teostada jaemüüki kauba ribakoodi(de), toote koodi(de) või nimetuse alusel. Makseviisidena on võimalik kasutada sularaha, ning vastavate lisamoodulite olemasolul ka, pankade deebet- ja krediitkaarte, mobiilimakset, firma enda deebet- ja kreeditkaarte ning ka firma arvele (e. reskontrosse) ja omaniku (e."maja") arvele müümist.
Vastavate õiguste olemasolul saab kasutaja või tema ülemus, välja lasta ka vahetuse kokkuvõtte, mis näitab ära tehtud tehingute summad ning soovi korral ka raha puudu- või ülejäägi.

• mitme lao moodul
võimaldab kasutusele võtta piiramatu arvu ladusid. Kaupade liikumine ladude vahel toimub laooperatsioonide või elektroonilise saatelehe mooduli abil.
Aruande-analüüsi mooduli abil on võimalik võtta aruandeid ladude vahelist liikumise kohta või analüüsida mitut ladu üheaegselt.

• ostusaatelehtede moodul
võimaldab toote nime, koodi(de) või ribakoodi(de) alusel sisestada sissetulevaid saatelehti või arve-saatelehti tüki hinna või kauba summaarse hinna järgi. Sisestatavatele kaupadele saab lisada lisakulusid (nt transport) või soodustusi. Saab sisestada ka arve tasumistähtaja. Peale ostuarve sisestamist saab sisestada ka selle tasumise.

• elektroonilise saatelehe moodulid
võimaldavad sisestada saatelehti faili alusel, näiteks Telema’ga liitunud tarnijatelt saabuvaid saatelehti.

• arvemüügi moodul
võimaldab nime, koodi(de) või ribakoodi(de) alusel moodustada müügiarveid tüki hinna või kauba summaarse hinna järgi, seda nii koos kui ka ilma käibemaksuta. Kliendile saab määrata reskontro limiidi, maksetähtaja, soodustuse protsendi ning erihinnad.


• laooperatsioonide moodul
võimaldab nime, koodi(de) või ribakoodi(de) alusel moodustada lao liikumise dokumente (nt. oma tarve, mahakandmine, vahekanne ühest laost teise, ettevõtte sisene kaupade liikumine jms). Samuti tehakse selle mooduli abil tagastusarveid tarnijatele ning välja laenatud kaupade saatelehed. Vormistatud dokumentide alusel saab vormistada ka elektroonilise saatelehe.

• inventuuri moodul
võimaldab kõikides kassa- ja kontoriarvutites sisestada kauba nime, koodi(de) või ribakoodi(de) alusel inventuuri käigus loetud kaupu.

• hinnakirjade moodul
võimaldab määrata kaupadele erinevaid hinnakirju s.h. hinnakirju klientidele

• kampaaniad ja allahindlused
süsteem võimaldab määrata kaupadele väga erinevaid allahindluseid, alustades kõige lihtsamatest näiteks –10% ja lõpetades keerulistega nagu näiteks ostes ühest kaubagrupist vähemalt 3 toodet saab neist odavaima tasuta jne.

• kliendikaardi moodulid
Isikuline sooduskaart- võimaldab süsteemis kliendi nimele registreerida kliendikaardi , soovi korral ka koos aadressi ja telefoniga. Samuti on võimalik kasutada erinevaid soodustuste protsente, sõltuvalt ostude summast mingi perioodi jooksul või määrata igale kliendile individuaalne soodustuse %. Lisaks soodusprotsendile saab määrata kindlatele toodetele ka nn. sooduskaardi kliendi hinna, mis ei sõltu kliendile kehtivast soodustuse protsendist.
Aruande-analüüsi mooduli abil saab vaadata aruandeid kõigi isikuliste sooduskaartidega tehtud tehingute ja ka konkreetse kliendi tehingute kohta (kogusumma, tehingute arv, ostetud kaubad jms).

Anonüümne sooduskaart - võimaldab anda kõigile seda tüüpi kliendikaardi (või ka mingi muu kaardi nt ISIC kaardi) omanikele ühesuguse soodustuse % ning lisaks saab määrata konkreetsetele kaupadele ka sooduskaardi kliendi erihinna, mis ei ole sõltuv saadavast soodustuse protsendist.
Kaardinumbrist lähtudes saab aruande-analüüsi mooduli abil vaadata aruandeid kõikide anonüümsete sooduskaartidega ja ka konkreetse kaardiga tehtud tehingute kohta (kogusumma, tehingute arv, ostetud kaubad jms), samuti on võimalik välja võtta kindlat tüüpi anonüümsete sooduskaartidega tehtud tehinguid.

Eraisiku või firma deebet-kreeditkaart - võimaldab registreerida igale kliendile piiramatul arvul kaarte. Iga kaardi kohta saab ära registreerida kaardi kasutaja, soovi korral koos aadressi ja telefoniga. Kaardile saab määrata soodustuse protsendi, hinnaklassi või erihinnad. Kliendile määratakse krediidi piir (st kui suure summa ulatuses tohib klient nö. "miinusesse" minna). Perioodi lõppedes saab kliendile esitada arve tehtud tehingute kohta. Samuti saab süsteemi sisestada kliendi poolt müüjale tehtud maksed.
Aruande-analüüsi mooduli abil saab vaadata aruandeid kõigi deebet-kreeditkaartidega tehtud tehingute ja ka konkreetse kliendi tehingute kohta (kogusumma, tehingute arv, ostetud kaubad, kliendi jooksev saldo, tehtud maksed jms).

NB! Turvalisuse tõstmiseks on võimalik deebet-kreeditkaarte kasutusele võtta ka koos PIN koodiga.

Täpsema info kaartide valmistamise kohta leiate siit.

• ostujuhi moodul
võimaldab teha tarnijatele tellimusi hetke laoseisu, müügiaruande, tehtud ettetellimiste vms järgi. Tellimusi saab teha mingi konkreetse grupi kohta või kogu tarnija laoseisu kohta. Saadud tellimuse saab salvestada Microsoft Excel'i või Telema formaati ning selle siis tarnijale edastada. Samuti saab tehtud tellimuse otse e-kirjaga tarnijale saata.

• müügijuhi moodul
võimaldab lihtsustada müügijuhi poolt teostatavaid hindade ning soodustuste muudatusi. Hindade arvutamisel saab aluseks võtta olemaoleva hinna või omahinna või määrata mingi nõutava katte% või kasumi suuruse. Mooduli abil saab muuta teisigi müüki puudutavaid parameetreid lisaks hinnale.

• riiulisiltide moodul
võimaldab välja trükkida väga erineva suurusega riiulisilte ja kaubaetikette. Trükitavaid kaupu saab valida ükshaaval või valida automatiseeritult mingi tunnuse alusel, (nt on võimalik kogu kaupade loetelust välja filtreerida mingil perioodil sissetulnud ja/või müügihinna muutust omavad kaubad või mingisse konkreetsesse kaubagruppi kuuluvad kaubad). Selle kaupade nimekirja alusel saab sildid (või etiketid) välja trükkida.

• aruande-analüüsi moodul
võimaldab saada piiramatult väga erinevaid ning põhjalikke aruandeid müükide, sissetulekute, laojääkide jms kohta. Aruandeid saab võtta kauba, kaubagrupi, metagrupi, laogrupi, lao, tarnija, kasutaja, makseviisi jms alusel. Lisaks on olemas spetsiaalsed kombineeritud aruanded raamatupidajatele ning firma juhtidele/omanikele. Paindlik aruandemoodul võimaldab endal koostada vajalikke aruandeid ning neid jagada ka teiste kasutajatega.
Saadud aruandeid saab soovi korral eksportida Microsoft Excel'i (*.XLS) formaati, mis lubab andmeid edasi töödelda või trükkida.
Aruannetel on ka graafiline esitusviis.

• andmekoguja liidesed
võimaldavad sisestada saatelehti ja müügiarveid (nt kauba lugemine estakaadil) ning viia läbi kiireid inventuure (ka kauplust sulgemata) koguvlugejate abil. Samuti on olemas rakendus hinnakontrolliks.

• kassakaalu liidesed
võimaldavad kaupade kaalumist kassas (nt puuviljad) ja saadud info edastamist kassaprogrammi (elektroonilisel teel). Kassakaaludena kasutame valdavalt Bizerba, Cas'i ja Digi kaale.

• letikaalu liidesed
võimaldavad laadida kaupade nomenklatuuri (st. kauba nime, hinna, riba- ja PLU koodi) kaalu(desse). Kaal võib kasutusel olla nn. ettekaalumiskaaluna (nt. liha- ja kulinaarialetis) või iseteenindav (nt. puuviljade ja pagaritoodete osakonnas). Letikaaludena on enim kasutusel Bizerba, Cas'i, Digi, Avery Berkel'i, Dibal'i, Tec'i ja Crystal'i kaalud.

• raamatupidamisprogrammi liidesed
võimaldavad kassasüsteemist kanda andmeid raamatupidamisprogrammi (nt. sisseostu saatelehed, müügiarved, laoliikumiste dokumendid jne) ja ka vastupidi (nt pangalaekumised jms). Välja on töötatud liidesed raamatupidamisprogrammidele: Saf (Sysdec), Hansa (Hansa Business Solutions), Scala , Navision, Tresoor (Business Software Partners), Eeva (Eetasoft), Aktiva (Merit Tarkvara), Verp (Gaiasoft) ja Mox (Eurotec). Samas oleme valmis liidestama oma süsteemi ka teiste firmade toodanguga.